top of page
gullsnitt_B (1).png

1. Hvem kan delta?

Profesjonelle fotografer kan delta i konkurransen.

Fotografen må ha sitt virke i Norge. Ingen krav til kundens eller fotografens nasjonalitet.
 

I kategori "Nykommer" kan det kun delta studenter fra 2023, lærlinger fra 2023 og fotografer som på innleveringsfristen kun har praktisert som ansatt eller næringsdrivende fotograf i mindre enn 24 måneder.
 

Komitémedlemmer kan ikke delta.
 

2. Hva kan innleveres?

Bidragene må være faktisk bestilt og/eller fakturert arbeid, med levering i kalenderåret 2023 (med unntak av kategori "Personlig prosjekt" og "Nykommer").
 

Fotografiene må ikke fremstå som etterlikninger/plagiater av andres arbeider, nasjonalt og internasjonalt.
 

Deltakerne kan levere inn ubegrenset antall bidrag. Samme fotografi kan ikke innleveres i mer enn én kategori.
 

Det er anledning til å delta med flere bidrag innen hver kategori, antall fotografier og/eller serier du kan sende inn, er ubegrenset.

Antall bilder i serier er maksimalt 5 bilder. 
 

Fotografiene kan sendes inn som rent fotografi eller slik den er ment publisert*, med tekst og layout, men ikke send inn begge alternativer. Og husk at dette er en fotokonkurranse, ikke designkonkurranse. Design/layout skal ikke være med på å forbedre bildet i seg selv, men kun ment som forklaring på hvor bildet er som det er, hvis det er vanskelig å få frem uten layout.
 

Juryen har mandat til å flytte bilder over til annen kategori hvis dette er til fordel for bedømmelsen.
 

Det er derfor ikke krav om at kunden må ha publisert bildene.
 

Publisert*= hjemmeside, nettannonse, nettreklame, dagspresse, ukepresse, fagpresse, billboard, brosjyrer, DM, annonse, årsrapporter, kampanjemateriell, bildebank o.l.
 

3. Innlevering
Deltakeren fyller ut skjema under siden "innsending" 

Fotografiene som innleveres må være av filformat: JPEG (kvalitet 10-11), 300 dpi, lengste bildeside 4000-6000 px, sRGB fargerom, Max 25MB. 
 

Bildene merkes med kategorien + fotografens navn. Eks: Kategori_NavnEtternavn
 

Når deltakeren har gjennomført innleveringen vil det automatisk komme kvitteringer på mail.
 

Innleveringsfrist: 25.januar 2024 kl. 23:59
 

4. Deltageravgift

Det skal betales deltakeravgift i h.h.t. satsene som fremgår under fanen “medlem/ikkemedlem”.

5. Ansvar/rettigheter

Deltakeren er ansvarlig for innhenting av nødvendig samtykke fra avbildede modeller og evt. andre rettighetshavere til fotografiene eller avbildede motiver. Deltakeren skal holde konkurransearrangøren skadesløs for evt. krav fra tredjemann i denne forbindelse.

 

6. Gullsnitts rettigheter ved bildebruk

Konkurransearrangøren har rett til å vise samtlige premierte fotografier vederlagsfritt slik:

- Under prisutdelingen

- På www.gullsnitt.com

- På alle arrangementer i forbindelse med promotering av konkurransen

- På Gullsnitts og Norske Reklamefotografers sosiale mediesider

- På trykk og web i relevante medier som ønsker å dekke konkurransen

 

7. Aksept av konkurransevilkår

Deltakeren må godkjenne konkurransevilkårene ved å trykke på knappen "Jeg har lest og akseptert vilkårene".

 

8. Diskvalifisering

Fotografier som er innlevert i strid med vilkårenes punkter, vil bli diskvalifisert uten refusjon av betalt deltakeravgift.

bottom of page