KONKURRANSEVILKÅR

Fristen for konkurransen var 4. februar 2017.


1 Hvem kan delta?


Profesjonelle fotografer kan delta i konkurransen.

Fotografen må ha sitt virke i Norge. Ingen krav til kundens eller fotografens nasjonalitet.

I kategori nr. 1, “Byråprisen” er det byråer som leverer inn på vegne av seg selv og fotografen(e).

I kategori nr. 13, "Nykommer" kan det kun delta studenter, lærlinger og fotografer som på innleveringsfristen kun har praktisert som ansatt eller næringsdrivende fotograf i mindre enn 24 måneder.

Jurymedlemmer og kommitémedlemmer samt styret i Norske Reklamefotografers Forening kan ikke delta.


2 Hva kan innleveres?


Det kan bare sendes inn fotografier som deltakeren selv har tatt – med unntak av byråprisen - og som ikke er publisert før 1. januar 2016.

Fotografiene må ikke fremstå som etterlikninger/plagiater av andres arbeider.

Deltakerne kan levere inn ubegrenset antall bidrag. Samme fotografi kan ikke innleveres i mer enn én kategori.

Det er anledning til å delta med flere bidrag innen hver kategori, antall fotografier og/eller serier du kan sende inn er ubegrenset.

Antall bilder i serier er maksimalt 6 bilder (9 bilder i "Eget arbeid"), men husk at kun ett mindre bra bilde kan trekke ned hele serien.

Fotografiene kan sendes inn som rent fotografi eller slik den er ment publisert*, med tekst og layout, men ikke send inn begge alternativer.

Juryen har mandat til å flytte bilder over til annen kategori hvis dette er til fordel for bedømmelsen.

Bidragene må være faktisk bestilt og/eller fakturert arbeid, med levering i kalenderåret 2016. (Med unntak av kategori 12 og 13).

Det er derfor ikke krav om at kunden må ha publisert bildene.

Fotobrief oppsummert i et par setninger kan skrives inn i 'Bildekontekst' ved innsending for en bedre forståelse av bildene i sammenheng, hvis du synes det er til fordel for ditt innsendte bidrag.

Publisert*= hjemmeside, nettannonse, nettreklame, dagspresse, ukepresse, fagpresse, billboard, brosjyrer, DM, annonse, årsrapporter, kampanjemateriell, bildebank o.l.


3 Hvordan innlevere?


Deltakeren registrerer seg på siden innsending

Deretter kan deltakeren logge seg inn med sin e-postadresse + passord og starte den digitale innleveringen.

Fotografiene som innleveres må være av filformat: JPEG (kvalitet 9-11), 300 dpi, lengste bildeside 2500 px, AdobeRGB 1998 fargerom og max 5 MB. Vi trenger denne størrelsen og kvaliteten på bildene for trykk av praktboken.

Fotografier som sendes inn i kategori 1 – 10 skal merkes med oppdragsgivers navn samt oppdragsgivers telefonnummer og e-post i metadataene.

Hvert av de innleverte fotografiene vil få et unikt nummer.

Når deltakeren har gjennomført innleveringen vil det automatisk komme opp en samleliste som viser hvor mange fotografier som er innsendt og i hvilke kategorier. Innlevering kan foretas frem til innleveringsfristen, jfr. pkt. 4.

Ikke vent til siste innleveringsdag, det kan oppstå treghet i datasystemet ved for mange innsendinger samtidig.

Det er også lurt å forsikre seg om at alle bildene har kommet med, ved å logge seg ut og inn på nytt helt til slutt.


4 Innleveringsfrist


Innleveringsfrist: 31. januar 2017 kl. 23:59


5 Deltakeravgift


Det skal betales deltakeravgift i h.h.t. satsene som fremgår under fanen “kategorier”.

Etter at deltakeren har registrert sine fotografier i h.h.t. pkt. 3, vil det automatisk komme opp en samleliste som viser hvor mange fotografier deltakeren har innlevert og samlet deltakeravgift.

Deltakerne betaler deltakeravgiften over en nettbasert betalingsløsning, og kan laste ned kvittering fra "min side" på www.gullsnitt.com.


6 Betalingsfrist


Samlet deltakeravgift må være registrert innbetalt innen innleveringsfristen 31. januar 2017 kl. 23:59.


7 Ansvar/rettigheter


Deltakeren er ansvarlig for innhenting av nødvendig samtykke fra avbildede modeller og evt. andre rettighetshavere til fotografiene eller avbildede motiver.

Deltakeren skal holde konkurransearrangøren skadesløs for evt. krav fra tredjemann i denne forbindelse.


8 Rettigheter


Konkurransearrangøren har rett til å vise samtlige premierte fotografier vederlagsfritt slik:

  • Under prisutdelingen
  • I boka som presenterer vinnerne og deres arbeider
  • På alle arrangementer i forbindelse med promotering av konkurransen
  • www.gullsnitt.com
  • På Gullsnitts og Norske Reklamefotografers Facebookside
  • På trykk og web i relevante medier som ønsker å dekke konkurransen

9 Aksept av konkurransevilkår


Deltakeren må godkjenne konkurransevilkårene ved å trykke på knappen "Jeg har lest og akseptert vilkårene".


10 Diskvalifisering


Fotografier som er innlevert i strid med vilkårenes punkter, vil bli diskvalifisert uten refusjon av betalt deltakeravgift.