KATEGORIER


1 Næringslivsprofilering

Bilder brukt til profilering av firma for kommersielle oppdragsgivere. Kundens nettsider, årsrapport, brosjyrer om bedriften o.l.
Kr 400,- pr. bilde,
Kr 50,- pr stk for påfølgende bilder i evt. serie, på maksimalt 3 bilder

Pris for medlemmer av NRF:

Kr 250,- pr. bilde,
Kr 30,- pr stk for påfølgende bilder i evt. serie, på maksimalt 3 bilder

2 Matfoto

Fotografier av mat/drikke for kommersielle og redaksjonelle oppdragsgivere.
Kr 400,- pr. bilde,
Kr 50,- pr stk for påfølgende bilder i evt. serie, på maksimalt 3 bilder

Pris for medlemmer av NRF:

Kr 250,- pr. bilde,
Kr 30,- pr stk for påfølgende bilder i evt. serie, på maksimalt 3 bilder

3 Interiør og eksteriør

Interiør og eksteriørbilder for kommersielle eller redaksjonelle oppdragsgivere.
Kr 400,- pr. bilde,
Kr 50,- pr stk for påfølgende bilder i evt. serie, på maksimalt 3 bilder

Pris for medlemmer av NRF:

Kr 250,- pr. bilde,
Kr 30,- pr stk for påfølgende bilder i evt. serie, på maksimalt 3 bilder

4 Mote

Moteoppdrag og/eller reklameopptak o.l. av mote/beauty o.l. for kommersielle eller redaksjonelle oppdragsgivere.
Kr 400,- pr. bilde,
Kr 50,- pr stk for påfølgende bilder i evt. serie, på maksimalt 3 bilder

Pris for medlemmer av NRF:

Kr 250,- pr. bilde,
Kr 30,- pr stk for påfølgende bilder i evt. serie, på maksimalt 3 bilder

5 Produkt

Produkter du har fotografert for kommersielle eller redaksjonelle oppdragsgivere.
Kr 400,- pr. bilde,
Kr 50,- pr stk for påfølgende bilder i evt. serie, på maksimalt 3 bilder

Pris for medlemmer av NRF:

Kr 250,- pr. bilde,
Kr 30,- pr stk for påfølgende bilder i evt. serie, på maksimalt 3 bilder

6 Redaksjonelt/feature

Bilder for magasiner, bøker, kundeblader, avis-helgebilag o.l. Ikke pressefoto.
Kr 400,- pr. bilde,
Kr 50,- pr stk for påfølgende bilder i evt. serie, på maksimalt 3 bilder

Pris for medlemmer av NRF:

Kr 250,- pr. bilde,
Kr 30,- pr stk for påfølgende bilder i evt. serie, på maksimalt 3 bilder

7 Eget arbeid (Fri)

Kategorien er ikke oppdragsbasert, ingen krav til at fotografiene må ha vært publisert. Send inn ett bilde alene eller en serie på maksimalt 5 bilder som vil bli juryert som en helhet.
Kr 500,-
Pris for medlemmer av NRF:
Kr 400,-

8 Drømmejobben (Fri)

«Oppdraget du skulle ønske du hadde fått for å få vist frem hva du er god for.» Fotografiene trenger ikke være årsferske, her er ingen begrensning bakover i tid. Send inn ett bilde alene eller en serie på maksimalt 3 bilder som vil bli juryert som en helhet.
Kr 500,-
Pris for medlemmer av NRF:
Kr 400,-

9 Nykommer (Fri)

Dette er kategorien for fotostudenter, fotolærlinger og andre nykommere i Gullsnitt-sammenheng, og som ikke har deltatt i Gullsnitts profesjonelle kategorier tidligere. Send inn 3 arbeider i en serie som reflekterer ditt fotografiske uttrykk.
Kr 400,-
Pris for medlemmer av NRF:
Kr 250,-

10 GRAND PRIX

Den som vinner flest priser, med overvekt i antall gull, vinner også GRAND PRIX prisen.