Registrering

For å kunne delta i Gullsnitt, må du være registrert som deltaker. Fyll ut skjemaet under, så er du klar til å logge inn og sende bidrag til konkurransen.

Feltet for fakturaadresse trenger du bare fylle ut hvis du vil ha fakturaen sendt til en annen adresse enn den du registrerte i adresse-feltet.

Feltene markert med uthevet skrift må fylles ut for at du skal kunne registrere deg.

 
 
 
 
Meld deg inn i foreningen og få rabatt på innsendelsen din.ETTERBRUK

Gullsnitt forbeholder seg retten til å benytte bildene vederlagsfritt i forbindelse med konkurransen.